Zonne-Energie en Innovatieve Technologie is bepalend voor onze toekomst?!

Het tv programma Tegenlicht dat ik zit te kijken biedt één man die positiever is dan ooit. Terwijl de wereld in crisis is zegt Futuroloog Peter Diamandis, mede oprichter van de Singularity University’, midden in Silicon Valley, ervan overtuigd te zijn dat we de komende decennia alle grote problemen in de wereld kunnen oplossen!

    • Door razendsnelle technologische ontwikkelingen wordt het leven volgens Diamandis beter dan ooit!
    • Onderdelen die staan binnen de primaire levensbehoefte als eten, drinkwater, energie en gezondheidzorg zijn op termijn in overvloed wereldwijd beschikbaar. Dit voor alle negen miljar mensen die onze wereld over ruim twintig jaar zullen bevolken en waarvan de meesten ICT toegang hebben.
    • In Qatar wordt vanuit het zeer innovatieve Sahara Forest Project met zeewater,voedsel in de woestijn geproduceerd. Hier wordt zout water omgevormd tot zoet drinkwater en doet de zonne-energie haar werk.

  • In Silicon Valley worden technieken ontwikkeld die zonne-energie nog goedkoper en breder toepasbaar zal maken. Het rendement hieruit zal per jaar met ca. 30% stijgen, hetgeen zonne-energie als energiebron op termijn leidend zal maken.

Fossiel verleden
Inmiddels zijn de gasprijzen in Europa de afgelopen twee jaar gemiddeld met 22.9% gestegen en deze zullen verder doorstijgen naarmate schaarste toeneemt. De Elektraprijzen stegen in deze twee jaren met 12.9 %. (bron Eurostat)

Onze energielasten gaan een steeds groter onderdeel uitmaken van de woonlasten en in 2025 zullen ze vanuit onze conventionele wijze verdrievoudigd zijn.
Zonnecollectoren voor warm water, Zonnepanelen voor elektriciteit, of combinaties van die twee hebben de toekomst en het is vanuit innovaties op dit vlak interessant om gerichter te kijken naar de opbrengsten, opslag en ICT gekoppelde tools vanuit deze in rap tempo verbeterende technologie.
Deze ontwikkeling is niet meer te stoppen, maar roept wel vragen op over diverse vormen van samenwerking het ontwikkelen van visie, benodigde investering vanuit rendementprognoses.

Corporaties
Wordt de in 2014 opgerichte Energie BV van Corporatie X straks rendabel, waarbij ook de huurders profiteren? Wordt een vereniging van eigenaren (VVE) in 2020 via hun collectief verwarmingssysteem ook energieleverancier vanuit overcapaciteit, of slaat men alle overwaarde op voor verdeling in de winter?

Meten is weten
Bestaande woningen, die vanwege gestopte herontwikkeling plannen nu veel langer mee moeten, dienen beter te worden geïsoleerd. Het is immers zonde om de steeds duurder wordende energie te laten vervliegen… Gaan wij vanuit www.woningadviesnederland.nl de vele bestaande energielabels dan omzetten naar C- B – A en doen wij naast onze Gas, Water Electra en Energie Veiligheidkeuringen ook meer metingen van de feitelijke beloofde opbrengsten vanuit zonnepanelen? Deze tijd komt steeds dichterbij. Want zoals Peter Diamond zegt, geloof ik dat er op dit vlak voldoende oplossingen zijn voor onze problemen op lokaal, en wereldniveau.

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!