Nieuws

Woningcorporaties verduurzamen steeds meer

Steeds meer sociale huurwoningen zijn energiezuinig, zo blijk uit jaarlijks onderzoek van Aedes. Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld voor verduurzaming van hun bezit. In het afgelopen jaar kregen meer huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. De gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen verbeterde in 2019 van 1,65…

Drentse woningcorporaties gaan over op circulaire bouw

Acht woningcorporaties in de provincie Drenthe hebben een ambitieus streven. Alle huurwoningen in Drenthe moeten in 2040 circulair worden gebouwd en gerenoveerd. Om dit streven te kunnen realiseren, wordt er nu gestart met 70 testwoningen onder de naam Proeftuin Drenthe Woont Circulair. De woningcorporaties zijn op zoek naar marktpartijen die samen zes deelprojecten willen opzetten.…

Besparing na verduurzaming in vergoedingentabel

Alle woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun woningbezit. Vaak wordt aan huurders een vergoeding doorberekend voor deze verduurzaming in de vorm van een huurverhoging. Verduurzaming leidt meestal tot een lagere energierekening, echter, is het voor huurders vaak niet duidelijk hoeveel ze daadwerkelijk kunnen besparen. Daarom is in het Sociaal Huurakkooord een vergoedingentabel opgenomen.…

Energielabel B in zicht voor woningcorporaties

Uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Aedes (vereniging van woningcorporaties) blijkt dat de corporaties steeds meer aan goede, betaalbare en duurzame huizen werken. Er is beter onderhoud en meer aandacht voor duurzaamheid. Hierdoor zijn woningcorporaties goed op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. De investeringen specifiek gericht op verminderen van energieverbruik zijn met…

Duurzame Daken in Amsterdam e.o.

Stichting Ymere is actief in de metropoolregio Amsterdam, met als kerngemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. De corporatie bezit ongeveer 85.000 verhuureenheden en is daarmee een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Duurzame Daken In 2017 isoleerde het Dakteam van Ymere bij zo’n 40 complexen het dakoppervlak. Dit gebeurde bij complexen in onder meer Amsterdam,…

‘Menukaart’ voor verduurzaming van huurwoningen Eindhoven

Het Duurzaamheidspact Eindhoven (bestaande uit meerdere partijen omtrent wonen) komt met een proef met een duurzame ‘menukaart’. Hiermee kunnen huurders in Eindhoven makkelijk kiezen voor duurzame oplossingen voor hun woning. Het Duurzaamheidspact hoopt hiermee de verduurzaming van huurwoningen te versnellen. De achtergrond van dit initiatief ligt in het idee dat woningcorporaties en gemeente zodanig gaan…