Nieuws

Opvolger STEP: RVV Verduurzaming

De opvolger van STEP is bekend: RVV Verduurzaming. Verhuurders met meer dan 50 woningen kunnen vanaf begin 2019 een project aanmelden voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Met deze regeling krijgt men geen subsidie, maar fiscaal voordeel. Er zijn diverse verschillen, maar ook overeenkomsten tussen RVV en STEP. Op dit moment is RVO.nl…

Opvolger van STEP wordt heffingsvermindering

Deze zomer werd bekend dat de STEP-subsidie volledig was aangevraagd. Toch is er daarna nog 150 miljoen méér subsidie aangevraagd door woningcorporaties. De kans om nu nog STEP-subsidie te ontvangen, is daarmee nihil geworden. Inmiddels wordt druk gesproken over de opvolger van STEP. Het is de bedoeling dat dit een vermindering voor verduurzaming op de…

STEP-subsidie volledig aangevraagd

Zoals al verwacht werd, is de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) nu zo vaak aangevraagd, dat deze is uitgeput. Het heeft geen zin meer om een aanvraag in te dienen, aldus de RVO. In totaal is € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar, terwijl er voor € 519 miljoen is aangevraagd. Na het bereiken van dit subsidieplafond…

STEP-subsidie zorgt voor meer duurzaamheid bij corporaties

Een mijlpaal voor de STEP-subsidie: drie woningcorporaties hebben meer dan 7,5 miljoen euro van de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector aangevraagd. Zij werden daarom onlangs op taart getrakteerd door het ministerie van BZK en het RVO. De corporaties Woonstede (Ede), Woonstad Rotterdam en Wonen Limburg waren de gelukkigen. Woningcorporaties kunnen STEP-subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun woningvoorraad.…