Nieuws

Woningcorporaties verduurzamen steeds meer

Steeds meer sociale huurwoningen zijn energiezuinig, zo blijk uit jaarlijks onderzoek van Aedes. Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld voor verduurzaming van hun bezit. In het afgelopen jaar kregen meer huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. De gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen verbeterde in 2019 van 1,65…

Drentse woningcorporaties gaan over op circulaire bouw

Acht woningcorporaties in de provincie Drenthe hebben een ambitieus streven. Alle huurwoningen in Drenthe moeten in 2040 circulair worden gebouwd en gerenoveerd. Om dit streven te kunnen realiseren, wordt er nu gestart met 70 testwoningen onder de naam Proeftuin Drenthe Woont Circulair. De woningcorporaties zijn op zoek naar marktpartijen die samen zes deelprojecten willen opzetten.…

Duurzame Daken in Amsterdam e.o.

Stichting Ymere is actief in de metropoolregio Amsterdam, met als kerngemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. De corporatie bezit ongeveer 85.000 verhuureenheden en is daarmee een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Duurzame Daken In 2017 isoleerde het Dakteam van Ymere bij zo’n 40 complexen het dakoppervlak. Dit gebeurde bij complexen in onder meer Amsterdam,…

Duurzame renovatie van huurwoningen loopt achter

De sociale huursector in 2020 gemiddeld op een energielabel B, dat was de afspraak tussen woningcorporaties en de Rijksoverheid. Nu blijkt dat deze afspraak bij lang na niet gehaald zal worden. Grotere renovaties en betere planning zijn hiervoor nodig, zo concludeert een promovendus van TU Delft in haar promotieonderzoek. Faidra Filippidou onderzocht hoeveel huurwoningen de…