Nieuws

Op zoek naar een energielabel voor uw woning?

Voor de verkoop van een woning hebt u een definitief energielabel nodig. Woning Advies Nederland in Leerdam heeft meer dan 10 jaar ervaring in deze branche. Onze gecertificeerde adviseurs regelen vakkundig én snel een energielabel voor uw woning, inclusief afmelden bij het RVO zodat dit label definitief wordt. Vanzelfsprekend werken wij 100% coronaproof volgens de…

NTA8800 definitief op 1 januari 2021

Minister Ollongren reageerde gisteren op de aangenomen motie Koerhuis van 22 september, die de prijs van het energielabel laag wil houden per 1 januari 2021. Het vasthouden aan het huidige vereenvoudigd energielabel (VEL) is in strijd met de EPBD richtlijn, omdat het VEL niet is uitgedrukt in kWh/m2 en de bepalingsmethode niet is beschreven volgens…

Wat bepaalt de kwaliteit van een energielabel?

Wist u dat onze adviseurs voor een energielabel 150 kenmerken in detail opmeten en in kaart brengen? Al deze data zorgen voor een betrouwbaar en specifiek energielabel. Woning Advies Nederland heeft dit al meer dan 60.000 keer gedaan. Bij WAN is een label niet het einde, maar juist het begin! Want op basis hiervan geven…

WAN biedt meer!

U kent ons van energielabels en veiligheidskeuringen Woning Advies Nederland (WAN) staat bekend als specialist op het gebied van het opnemen van de Energie-Index (EPA-W) en advisering omtrent verduurzaming. Vaak voeren we een keuring in combinatie uit met andere dienst(en), bijvoorbeeld een NEN8025 veiligheidsinspectie. Ook in deze tijden waarin alles net even anders dan anders…

Invoering NTA 8800 naar 1 januari 2021

De invoering van de BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)-eisen en de bijbehorende bepalingsmethode NTA 8800 wordt uitgesteld van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021. Dat heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit betekent dat tot 31 december 2020 de huidige Energie-Index geldig blijft. Het uitstel…

De NTA8800 komt eraan

Op 1 juli 2020 is het zover. Vanaf die datum treedt de NTA 8800 in werking, de nieuwe methodiek voor het berekenen van energielabels. Woning Advies Nederland is hier intern al volop mee bezig. Wij zorgen ervoor dat onze adviseurs vanaf 1 juli volgend jaar volledig geschoold en gekwalificeerd zijn om uw woningen via de…

Laagste labels Nederland in oudste steden

Hoe ouder de stad, hoe lager het gemiddelde energielabel van de woningen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursonderzoeksbureau Sweco. In de grootste Nederlandse gemeenten heeft minder dan 40% van de woningen en gebouwen een energielabel B of hoger. Dit komt voort uit de openbare data van energielabels van RVO die Sweco hiervoor heeft gebruikt. Overigens…

Beter energielabel zorgt voor hogere huizenprijs

Een energiezuinig huis verdient zich terug bij de verkoop. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds woningeigenaren bij verkoop verplicht hun woning moeten voorzien van een energielabel, is te zien dat een beter (hoger) energielabel zorgt voor een hogere huizenprijs. Voor woningen met een lagere Energie-Index (EI) geldt het omgekeerde: die worden…

Meer dan de helft van kantoren hebben nog geen juist energielabel

Meer dan de helft van alle kantoren in Nederland beschikken nog niet over het juiste energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa. Per 1 januari 2023 moeten kantoren verplicht een energielabel C of beter hebben. Momenteel hebben echter slechts 17% van de kantoren überhaupt een geldig label. Vier op de tien panden heeft volgens Calcasa…

Afschaffing Vereenvoudigd Energielabel (VEL)

Vanaf 1 juli 2020 komt het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) te vervallen. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties 28 juni jl. per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.  Dit is één van de wijzigingen die voortkomt vanuit de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Minister Ollongren heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar verbetering…

Huizenkopers letten in 2018 meer op energielabel

Onlangs presenteerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN), die hypotheekofferte-aanvragen registreert, haar jaaroverzicht van 2018. Hieruit blijkt een opvallende toegenomen interesse van huizenkopers voor het energielabel van de woning. Het energielabel wordt daarmee ook bij de aanvraag van een hypotheek steeds belangrijker. In 2018 werd bij circa 25 procent van de hypotheekaanvragen het energielabel doorgegeven aan de…

2660 boetes uitgedeeld door ontbrekend energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft onlangs bekend gemaakt voor 1,1 miljoen euro aan boetes uitgedeeld te hebben aan huiseigenaren die bij de verkoop van hun huis geen energielabel hebben aangevraagd. Het energielabel is sinds 2015 verplicht voor iedere huiseigenaar die zijn huis verkoopt. Is het energielabel er niet bij verkoop, dan kan de huiseigenaar…

Energie-Index en Energielabel gelijk per 29 maart 2018

Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de energielabels. Hiermee moet een einde komen aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de energieprestatie van woningen. Woningcorporaties zijn verplicht bij de verhuur van een woning aan een nieuwe huurder een energielabel te overhandigen. Dit label is een letter en loopt van A tot en…