Vervaldata Energie-Index

Stadgenoot en Woning Advies Nederland werken al jarenlang samen aan een groot herlabelingstraject. WAN neemt hierbij als onafhankelijk adviesbureau het energielabel (Energie-Index) op van alle woningen die in bezit zijn van de corporatie. Dit zijn in totaal meer dan 35.000 woningen in Amsterdam. Aangezien een energielabel 10 jaar geldig is, verlopen er dagelijks labels en staan we elke dag weer klaar om deze woningen te voorzien van een nieuw, geldig, energielabel. Hiermee voorkomen we dat Stadgenoot de huurprijs moet baseren op het zgn. bouwjaarlabel, wat vrijwel altijd ongunstiger uit zal pakken voor de huurprijs.

Opname Energie-Index

Woning Advies Nederland neemt, na het maken van een afspraak met de bewoner, het energielabel op aan de hand van zo’n 150 kenmerken in een woning. Bij grotere complexen hoeven vaak niet alle woningen te worden opgenomen, wat kosten bespaard en overlast voor huurders tot een minimum beperkt. De opname wordt vervolgens door onze adviseurs gecontroleerd. Met deze gegevens bepalen we de juiste Energie-Index.

Advies en besparing

Woning Advies Nederland is BRL9500 gecertificeerd en op de hoogte van veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Aan de hand van de Energie-Index krijgt Stadgenoot inzicht in het gemiddelde (theoretische) energieverbruik van haar gehele woningvoorraad. Indien gewenst geven wij advies over welke maatregelen nodig zijn om een woning te verduurzamen. Op deze manier kan Stadgenoot sturen op een duurzame woningvoorraad en blijft de energierekening voor de huurders van Stadgenoot in de toekomst betaalbaar.