Tudorpark Hoofddorp

Woning Advies Nederland werkt op projectbasis samen met het bouwbedrijf Dura Vermeer, één van de grotere bouwbedrijven uit Nederland. Zo ook bij het project Tudorpark, waarbij Dura Vermeer 134 nieuwbouwwoningen heeft opgeleverd in Hoofddorp. Na oplevering heeft WAN het energielabel opgenomen van de betreffende woningen. Doordat er voldoende informatie over de woningen beschikbaar was vanuit Dura Vermeer, was het voldoende een aantal woningen op te nemen en de rest te refereren. Hierdoor konden we met de opnames van een beperkt aantal woningen het energielabel van alle woningen bepalen.

Refereren van energielabels

Wanneer er bij WAN woningplattegronden en een ketellijst beschikbaar zijn en wanneer de woningen onderling niet teveel verschillen, kunnen wij opnamegegevens refereren. Dit betekent dat wij maar een gedeelte van een aantal identieke woningen hoeven op te nemen. Bij refereren houdt Woning Advies Nederland zich strikt aan de ISSO-regelgeving. We voeren diverse steekproeven uit, zodat er voldoende gegevens voorhanden zijn. Onze adviseurs controleren de opnames en bepalen aan de hand van referentie het label van de overige woningen die we niet hebben opgenomen. WAN heeft hiermee veel ervaring en het gebeurt altijd op een uiterst zorgvuldige manier. Voor de klant besparen we met deze opnametechniek kosten en tijd. Met refereren kan in een korte tijd het label voor een grote hoeveelheid identieke woningen worden vastgesteld.