EPC berekeningen Lenferink

Lenferink is een multidisciplinair en innovatief vastgoedonderhoudsbedrijf met 250 medewerkers. Bij Lenferink gelden kwaliteit, duurzaamheid, klant- en bewonerstevredenheid als absolute prioriteiten. WAN en Lenferink hebben gezamenlijk de dienst EPC berekeningen opgezet, welke is ingezet bij twee renovatieprojecten in Nieuwegein en Ter Borg.

EPC berekening

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw en bestaande bouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120. De hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen dan wel te koelen en de energie die nodig is om tapwater te verwarmen wordt gewogen en uitgedrukt in een EPC-cijfer.

Dit kan niet alleen achteraf worden berekend, maar ook vooraf. Zo wordt duidelijk welke (pakketten van) beoogde maatregelen invloed hebben op de EPC van een woning. Met behulp van de EPC wordt de warmtevraag van de woning getoetst aan de maatregelen welke worden toegepast. Zo kan maatgericht advies worden gegeven. Bijvoorbeeld over of na een renovatie een woning tot NOM-woning kan worden gemaakt, of de eigenaar eventueel aanspraak kan maken op EPV subsidie, of dat de woning kan worden gerenoveerd naar minimale warmtevraag/CO2-uitstoot.

De adviseurs van WAN hebben voor Lenferink diverse maatregelpakketten doorgerekend. Hierdoor kon Lenferink snel een weloverwogen keuze voor het renoveren van de woningen maken.