Van der Pekbuurt Amsterdam

In opdracht van Ymere moesten 1100 woningen ten noorden van de Jasmijnstraat in de Van der Pekbuurt in Amsterdam worden geïnspecteerd. Woning Advies Nederland is nauw met dit omvangrijke project betrokken geweest. Zo hebben wij onder andere de energiezuinigheid gemeten én de veiligheidsinspectie aan de hand van NTA 8025 uitgevoerd.

Energiezuinigheid

Door middel van inspectie van dakisolatie, gevels, muren, vloeren, ramen, de oppervlakte van ruimtes hebben wij de woning tot detailniveau in kaart gebracht. Onze inspecteurs hebben dit gedaan door de woningen aan de hand van circa 150 kenmerken na te lopen. Op basis daarvan hebben wij de huidige energie-index berekend. Samen met de klant kunnen we nu gaan kijken waar verbeteringen getroffen kunnen worden.

Veiligheidsinspectie

Onveilige installaties zijn zoals bekend niet zelden de oorzaak van binnenhuisbranden. Na de renovatie van diverse woningen is WAN gevraagd een veiligheidsinspectie uit te voeren. Aan de hand van de NTA 8025-methode hebben wij alle elektrische installaties en apparatuur, gasinstallaties (ventilatie, dichtheid van de gasinstallatie en de mate van corrosie) en waterleidinginstallaties (temperatuur van warm water voor mengkranen, temperatuur van warm en koud tapwater en het opsporen en beoordelen van ‘dode’ leidingen in het bestaande systeem) in kaart gebracht. Wanneer er een verborgen mankement is, moet deze vanzelfsprekend zo snel mogelijk worden verholpen. Woningen dienen immers te voldoen aan de eisen van veiligheid van technische installaties.