Duurzame Daken

Stichting Ymere is actief in de metropoolregio Amsterdam, met als kerngemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. De corporatie bezit ongeveer 85.000 verhuureenheden en is daarmee een van de grootste woningcorporaties in Nederland.

Isolatie

In 2017 isoleerde het Dakteam van Ymere bij zo’n 40 complexen het dakoppervlak. Dit gebeurde bij complexen in onder meer Amsterdam, Almere en de Haarlemmermeer. Ook in 2018 worden een tiental complexen onder handen genomen. Bij een aantal complexen is er zelfs vergroening en waterbuffering aangelegd.

Subsidie

Woning Advies Nederland neemt bij al deze complexen de Energie-Indexen op en rekent vervolgens de maatregelen door. Een aantal complexen kwamen hierbij in aanmerking voor STEP-subsidie (Stimuleringsregeling Energieprestatie), die door WAN werd aangevraagd en afgehandeld. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de verduurzaming en vergroening van het woningbestand van Ymere.