APK Holendrecht

Woning Advies Nederland werkt al jarenlang samen met de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot aan diverse projecten. Zo ook bij het project Holendrecht APK in Amsterdam. Hier heeft WAN als onafhankelijk adviesbureau verschillende inspectie – en adviseringswerkzaamheden heeft uitgevoerd, alles ten behoeve van de algemene staat en duurzaamheid van de meer dan 500 woningen. We hebben hier verschillende diensten gecombineerd: de woningenquête, Energie–Index-opname en verbeterrapportage, controle van tekenwerk en het maken van een trendanalyse van de vocht en tocht in een woning (ventilatie). Een complete APK van de woningen dus!

Woningenquête en trendanalyse

Van alle woningen in de wijk Holendrecht is de huidige staat vastgesteld aan de hand van een vragenlijst, zowel aan de binnen- als buitenzijde van een woning. De vragen in de enquête zijn samengesteld aan de hand van input van Stadgenoot en hebben betrekking op de badkamer, het toilet, schilderwerk, CV-leidingen, keuken, tegelwerk en deuren. De rapportages zijn volledig foto-gedocumenteerd opgeleverd aan Stadgenoot. Ook is een trendanalyse gemaakt om vocht en schimmels in kaart te brengen van de woningen.

Energie-index opname

Woning Advies Nederland heeft van elke woning het huidige energielabel opgenomen aan de hand van zo’n 150 kenmerken. Op basis van de Energie-Index is een verbeterrapportage opgesteld voor Stadgenoot waarin verduurzamingsmaatregelen staan beschreven. In de advisering richtten wij ons op de maatregelen welke nodig zijn voor de realisatie van minimaal drie labelsprongen. Door deze labelsprongen kwamen woningen in aanmerking voor een STEP-subsidie vanuit de overheid.

Controle tekenwerk

In Holendrecht heeft WAN bestaande tekeningen gecontroleerd conform de NEN2580. Deze norm omschrijft diverse soorten van oppervlakten en inhouden van gebouwen. Verder vormt de norm de basis voor alle berekeningen van gebouwen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de huurprijs.