Veiligheid, onderhoud en duurzaamheid

Missie

Woning Advies Nederland (WAN) is het onafhankelijk adviesbureau op het gebied van vastgoed. Wij leveren integraal advies op het gebied van veiligheid, verduurzaming en onderhoud. Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, beheerders en (commerciële) exploitanten van vastgoed. Met onze unieke software voor woninginspecties bereiden wij onze klanten voor op data-gedreven vastgoedbeheer. Onze multi-inzetbare adviseurs leveren snel relevante data. Korte doorlooptijden en betrouwbaar advies ontzorgen onze opdrachtgevers. WAN regelt het! Met onze co-makers, servicegerichtheid en het centraal stellen van de klantbehoeften, zorgen wij ervoor dat onze klanten effectief in hun vastgoedportefeuille investeren. Wij zijn een menselijk bedrijf met oog voor de samenleving. Vol enthousiasme werken wij aan een duurzame en veilige woon- en werkomgeving.

Visie

De Nederlandse vastgoedmarkt staat voor de enorme opgave om met minder ruimte voor meer mensen de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. WAN is het onafhankelijke adviesbureau in Nederland dat in staat is alle relevante vastgoed-data te verzamelen, te verrijken en te vertalen tot een integraal advies met actiegerichte informatie op het gebied van verduurzaming, veiligheid en onderhoud. Dit realiseren wij door te blijven investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, experts aan ons te verbinden en mee te blijven denken met onze opdrachtgevers. WAN werkt landelijk en levert haar integraal advies op basis van vier specialismen: Energielabels, Veiligheidsinspecties, Plattegronden & Meer-jaren-onderhoudsplannen.

Adviseurs

Bij Woning Advies Nederland werken 10 adviseurs: het merendeel in het veld, een deel op kantoor. WAN leidt al haar adviseurs multi–inzetbaar op. Zij kunnen hierdoor meerdere diensten in combinatie met elkaar uitvoeren: Energie-Index (EI), NEN8025 veiligheidsinspectie, NEN2580 plattegrondopname, inmeten van meetcertificaten,  brandveiligheidsscan en natuurlijk maatwerkadvies. Allemaal diensten die onze gecertificeerde medewerkers op één moment in combinatie kunnen doen. Hiermee besparen we tijd en kosten voor opdrachtgevers en beperken we de overlast voor bewoners. Onze adviseurs worden op ons kantoor in Leerdam ondersteund door medewerkers planning, administratie, projectmanagement en accountmanagement.

Kwaliteit en service

WAN werkt anders dan anderen. Alle beslissingen worden bij ons gemaakt op basis van data. Onze adviseurs in het veld verzamelen gegevens van de woning in onze eigen software op een iPad. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd door onze adviseurs op kantoor. Door dit zogenaamde ‘vier-ogenprincipe’ kunnen wij de kwaliteit van onze opnames garanderen. Wij streven dan ook altijd naar de beste kwaliteit en service voor onze opdrachtgevers. Ook kijken we naar innovatieve oplossingen op het gebied van BIM, software, scan en meetapparatuur. Vanuit een co-making verband denken wij graag met u mee.

Veiligheid, duurzaamheid en onderhoud

Dagelijks maken we de combinatie tussen veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. WAN adviseert meerdere opdrachtgevers over verduurzaming – en veiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden, over een langere tijdsperiode. Vaak komt dit naar voren bij een mutatie. Op dat moment verzamelen we zoveel mogelijk gegevens van de woning. Met behulp daarvan maken we de koppeling met het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) en begroting van de opdrachtgever.

Partner in analyse, inspecties en keuringen van uw vastgoed