NTA8800 definitief op 1 januari 2021

Minister Ollongren reageerde gisteren op de aangenomen motie Koerhuis van 22 september, die de prijs van het energielabel laag wil houden per 1 januari 2021. Het vasthouden aan het huidige vereenvoudigd energielabel (VEL) is in strijd met de EPBD richtlijn, omdat het VEL niet is uitgedrukt in kWh/m2 en de bepalingsmethode niet is beschreven volgens de normen, zo meldt minister Ollongren in de brief. Bovendien zou het voor de sector, die zich op de wijzigingen van BENG en de nieuwe energielabelsystematiek aan het voorbereiden is, veel problemen opleveren. Dit betekent dat de invoering van de NTA8800 (het nieuwe energielabel) op 1 januari 2021 onomkeerbaar is geworden.

Betrouwbare informatie

Consumenten die een woning gaan kopen of huren hebben belang bij betrouwbare informatie over de energiezuinigheid, het aandeel hernieuwbare energie en de energieprestaties. Door de woningopname door een onafhankelijk, vakbekwaam energieadviseur en het systeem van kwaliteitsborging wordt het energielabel voor woningen vanaf 1 januari 2021 betrouwbaarder. Daarnaast voorziet het nieuwe energielabel voor woningen in veel informatie om te kunnen controleren op welke gegevens en kenmerken het label is gebaseerd. Het afschrift van het nieuwe energielabel is uitgebreider dan het energielabel zoals we dat nu kennen. Op het afschrift is uitgebreide informatie te vinden over de aanwezige installaties en de isolatie per bouwonderdeel.

Certificering

Vanaf 1 januari 2021 worden alle energielabels opgenomen en geregistreerd door energieadviseurs die werken voor en onder de verantwoordelijkheid van een certificaathouder. Nederland telt circa 200 certificaathouders, die onder controle staan van vier certificerende instellingen. Woning Advies Nederland (WAN) is één van deze certificaathouders. Ook na 1 januari 2021 staan wij voor u klaar om 1, 10, 100 of 1000 energielabels op basis van NTA8800 op te nemen!

Bron: Kamerbrief over moties in relatie tot energielabel