Kosten asbest sanering in de hand houden

Het thema asbest; in principe gaat het erover dat we veilig en gezond kunnen werken, wonen en leven. Voor gebouweigenaren een hot item. Hoe kun je er als gebouweigenaar voor zorgen dat deze veiligheid wordt gewaarborgd zonder overspoeld te worden door protocollen, hoge kosten en een stroom aan onderzoeksfeiten. Hoe kunnen we proberen grip te krijgen op een situatie waarin asbest een prominente rol speelt? We kunnen dit in drie stappen verdelen.

Ten eerste moet er een juist beeld worden gevormd van de “asbestsituatie”. Door het juist en exact formuleren van de onderzoeksvraag wordt voorkomen dat het probleemgebied te groot wordt en er dus teveel saneringsgeld wordt uitgegeven. De beste methode is om eerst het doel helder te formuleren, zonder na te denken en rekening te houden met allerlei protocollen die gelden.

Neem bijvoorbeeld een school: een kelder die alleen als opslag gebruikt wordt, vraagt om een andere benadering dan een klaslokaal. De onderzoeker en de gebouweigenaar zullen hierbij goed samen moeten werken. Inzicht in de historie van de omgeving en gegevens uit eerdere metingen maken een onderzoek specifieker en zorgen ervoor dat een deskundige onderzoeker een preciezere inschatting en beoordeling kan maken. Dan zal men als tweede moeten bekijken wanneer er grip is op het asbestdossier. Er is grip als de basisprincipes van veilig en gezond werken sterk ingebed in de organisatie zijn. Diegenen die binnen de organisatie besluiten nemen op gebied van strategie, tactiek en uitvoering zullen asbest hoog op de agenda moeten hebben staan. Er is een goede afstemming vereist tussen de strategie en de uiteindelijke werkwijze in de praktijk. Het kan nuttig zijn vooraf te bepalen welke informatie en zekerheden huurders krijgen als asbest wordt gevonden.

Meestal is in asbestbeleid opgenomen dat eigenaren aan de wettelijke regels willen voldoen rondom asbest. En dat zij daarnaast hun medewerkers en de gebruikers van het pand goed willen informeren. Gebeurt er een incident, bijvoorbeeld een onderhoudsklus waarbij door asbestplaten wordt geboord? Dan laten we in de paniek en snelheid nog wel eens de basisprincipes en de uitwerking ervan los. Gezond en veilig werken en leven zijn dan goed geformuleerd en uitgewerkt, maar op individueel projectniveau grijpen we er niet meer naar terug.

Het laatste actiepunt om grip te kunnen krijgen op een asbestsituatie is het optimaal gebruik maken van de onderzoeksfeiten. Je moet ervoor zorgen dat de correcte en meest actuele informatie over asbest in de gebouwen paraat is op het moment dat het nodig is. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer men in een bepaald pand werkzaamheden heeft of wanneer er strategieën worden uitgedacht voor complexen en panden.
Het kan zeer efficiënt zijn om inzicht te hebben in de gegevens hoeveel geld er afgelopen jaar omgegaan is in asbestsanering, maar ook bijvoorbeeld te weten welke asbestgegevens in kaart gebracht zijn in een woning

Het is van belang om deze data op te slaan en zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Woning Advies Nederland kan van dienst zijn bij het in kaart brengen van het gebruikte asbest binnen een woning en te adviseren over een saneringsplan.

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!