Energielabel C voor kantoren: wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

Je hoort er veel over: label C kantoren wordt verplicht. Veel kantoren hebben inderdaad een energielabel C nodig vanaf 2023. Maar wat is het energielabel van je kantoor? Dit komt in beeld door een energielabel voor kantoren te laten opnemen, de zogenaamde EPA-U. Het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) certificaat is het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Met dit EPA-U certificaat wordt aangetoond hoe energiezuinig een gebouw is. Verder maakt dit energielabel kantoren duidelijk welke energiebesparende maatregelen er genomen moeten worden of welke maatregelen mogelijk zijn. Een EPA-U is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, bij verkoop, verhuur of oplevering.

Utiliteit

De term ‘utiliteitsgebouw’ is een verzamelnaam voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties zonder woonbestemming. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen of kantoren. Op de website van RVO is een uitgebreid overzicht beschikbaar. Met name het energielabel kantoren staat de laatste tijd veel in de belangstelling, omdat vanaf 2023 alle kantoren in Nederland wettelijk verplicht zijn een label C of hoger te hebben.

Energielabel C kantoren

Vanaf 2023 zijn alle kantoren in Nederland (groter dan 100 m2) wettelijk verplicht een label C of hoger te hebben. Kantoren met een slechter label mogen dan niet meer worden gebruikt. Er is dus nog even de tijd om het energielabel van je kantoor te bepalen en indien nodig te verbeteren volgens de richtlijnen van BRL 9500. Met behulp van een gecertificeerd EPA-U adviseur van WAN breng je het huidige energiegebruik van je kantoor in beeld. Eventueel worden daarna met behulp van een aansluitend maatwerkadvies de verbeterstappen in kaart gebracht.

Kantoren label C niet altijd verplicht

De verplichting voor kantoren energielabel C geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Energielabel kantoren aanvragen

Een energielabel C kantoren aanvragen kan bij diverse partijen. Belangrijk is hierbij dat de opname wordt uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. De adviseurs van Woning Advies Nederland zijn BRL9500 gecertificeerd voor deze EPA-U opnames. Service en kwaliteit staan bij ons altijd centraal. Hierdoor ben je verzekerd van een gedegen en kwalitatief hoogstaand kantoren energielabel.
Neem voor meer informatie over een energielabel bedrijfspand contact op met Woning Advies Nederland via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl.

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment