Kies voor het juiste brandveiligheidsadvies, kies voor WAN

Leestijd: 4 minuten
U wilt er liever niet aan denken, maar een brand kan rampzalige gevolgen hebben. Voorkomen is, zeker bij brand, altijd beter dan genezen. Een brandveiligheidsadvies helpt daarbij. Een brandveilig gebouw verkleint het risico op brand namelijk aanzienlijk. En mocht er dan toch brand uitbreken, dan kunt u met simpele maatregelen de schade beperken. Dit soort maatregelen komen ook tijdens een brandveiligheidsscan aan de orde.

Brandveiligheidsadvies

Ieder gebouw in Nederland moet voldoen aan de door de overheid gestelde minimale brandveiligheidseisen. Dit is geregeld in de Woningwet. Hierin is ook vastgesteld dat de eigenaar, samen met de gebruiker, hiervoor verantwoordelijk is. Vaak wordt gedacht dat een bestaand gebouw wel aan deze minimale eisen zal voldoen. Er is immers in het verleden een bouwvergunning (of sinds 1 oktober 2010: omgevingsvergunning) verleend door de gemeente en wellicht wordt uw gebouw ook regelmatig gecontroleerd door de brandweer.

In de praktijk blijkt vaak dat een gebouw toch niet helemaal (meer) voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zelfsluitende deuren in brand- of rookwerende scheidingen met voorwerpen worden opengehouden, of dat door het aanleggen van nieuwe installaties brandwerende voorzieningen boven verlaagde plafonds zijn doorbroken. Ook kunnen door gewijzigde regelgeving of door gewijzigde inzichten in het verleden aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen niet langer toereikend zijn. Het is daarom verstandig met enige regelmaat een brandveiligheidsinspectie te laten uitvoeren, waarbij dit soort zaken aan het licht komen. Woning Advies Nederland helpt u graag verder!

Inspectie brandveiligheid

Bij een inspectie brandveiligheid kijken brandveiligheidadviseurs naar te nemen maatregelen voor brandveiligheid. Het betreffende gebouw wordt geïnspecteerd en getoetst aan de hand van het Bouwbesluit 2012. Op basis van dit brandveiligheidsadvies wordt gekeken welke stappen genomen moeten worden om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen.

Centraal bij het doen van een brandveiligheidsinspectie staan:

  • Het bepalen en vaststellen van een visie of beleid
  • De verschillende risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en in de omgeving in kaart brengen
  • Welke verbeterpunten nodig zijn en hoe worden deze aangepakt

Bij een brandveiligheidsonderzoek en advisering op brandveiligheid gaat het om:

  • Beoordeling van de brandveiligheid gebouw (o.a. brandveiligheidsconcept, brand- en rook compartimentering, vluchtroutes en brandmeldinstallaties) en de organisatorische veiligheid/ bedrijfshulpverlening;
  • Beknopte schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief een plan van aanpak voor verbeteringen;
  • Professionele ondersteuning tijdens overleg met de gemeente/ brandweer, indien noodzakelijk en/of gewenst.

Op zoek naar een onafhankelijk bouwkundig advies- en keuringsbureau die u kan helpen? Neem dan direct contact op!

WAN en brandveiligheidsinspectie

Als eigenaar, huurder of verhuurder van een woning wilt u brandgevaar voorkomen. Woning Advies Nederland voert brandveiligheidsscans uit. Hiermee wordt direct inzichtelijk hoe het pand er qua brandveiligheid voor staat. De brandveiligheidsscan (of brandveiligheidsinspectie) bestaat uit een quickscan en een controlelijst. Ook krijgt de bewoner onafhankelijk brandveiligheidsadvies en tips rondom brandveiligheid voor meer bewustwording.
Neem voor meer informatie over een brandveiligheidsadvies contact op met Woning Advies Nederland via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl.

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment