Energiezuinigere huurwoningen

Wat kun je als huurder doen om jouw woning energiezuiniger te maken? Je kunt hierover contact opnemen met de verhuurder, maar je kunt als huurder zelf ook energiebesparende maatregelen nemen. Door middel van voor de hand liggende zaken als de verwarming wat lager zetten of op een lagere temperatuur wasjes te draaien. Voor echt grote energiebesparende aanpassingen aan de huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk. Bijvoorbeeld voor de isolatie van het dak. Er zijn door het Rijk afspraken gemaakt met de huursector. Zo moeten vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties energielabel B of beter hebben. En van de particuliere huurwoningen moet 80% energielabel C of beter hebben.

Alle afspraken zijn opgenomen in het Convenant energiebesparing Huursector. Uiteindelijk doel van deze maatregelen is door energiebesparing de gemiddelde woonlasten voor de huurders omlaag te brengen.

Voor sociale verhuurders die energiebesparende maatregelen treffen wordt door het Kabinet € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Deze maatregelen vormen onderdeel van het Energieakkoord. De maatregelen moeten worden uitgevoerd in de periode 2014-2017. De subsidie zal worden ontvangen in 2018 en 2019. Het bedrag wat door het Kabinet beschikbaar wordt gesteld, wordt gefinancierd middels een verhoging van de energiebelasting.

Wanneer de huurpunten berekend worden telt het energielabel mee. Dit houdt in dat hoe zuiniger de huurwoning is, hoe meer punten er gegeven worden en hoe hoger de maximale huurprijs. Op deze manier wil het Kabinet de verhuurders stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen.

Wanneer je als verhuurder een woning energiezuiniger wilt maken kun je terecht op de website www.energiebesparingsverkenner.nl voor de diverse mogelijkheden. Woningcorporaties kunnen voor achtergrondinformatie over energiebesparing in de verhuursector terecht bij Aedes.

Als huurder kun je natuurlijk zelf energie besparen door verstandig om te gaan met energie. Apparaten uitzetten als je ze niet gebruikt bijvoorbeeld. Als consument kun je informatie vinden over de diverse manieren van energiebesparing via internet, bijvoorbeeld via www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl en www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen.

Sinds 2012 krijgen huishoudens op kleine schaal een zogenaamde slimme meter. Deze digitale meter geeft automatisch aan de energieleverancier door hoeveel gas en elektriciteit er verbruikt wordt. De meterstanden zijn op afstand uit te lezen. Uiteindelijk zullen alle huishoudens en kleine bedrijven in Nederland deze meter krijgen in plaats van de huidige energiemeter. Vanaf 2014 krijgen alle huishoudens een slimme meter aangeboden. Via de verhuurder wordt bekend gemaakt wanneer een plaatsing wordt aangeboden.

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!