Duurzame renovatie van huurwoningen loopt achter

De sociale huursector in 2020 gemiddeld op een energielabel B, dat was de afspraak tussen woningcorporaties en de Rijksoverheid. Nu blijkt dat deze afspraak bij lang na niet gehaald zal worden. Grotere renovaties en betere planning zijn hiervoor nodig, zo concludeert een promovendus van TU Delft in haar promotieonderzoek.

Faidra Filippidou onderzocht hoeveel huurwoningen de afgelopen jaren energetisch zijn verbeterd, en op welk niveau. De effecten van duurzame renovatie blijken gering, afgezet tegen de verwachte energiebesparing. Gevels en daken zijn niet toereiken geïsoleerd en verwarmingsinstallaties zijn nog traditionele HR-ketels. De meeste renovaties richten zich op het vervangen van de verwarmingsinstallatie in combinatie met het warmwatersysteem en het plaatsen van HR-glas. Ook blijkt uit het onderzoek dat de beschikbare subsidies vrij ad hoc worden gebruikt en niet planmatig worden ingezet, zodat daadwerkelijk label B kan worden bereikt.

Op deze manier worden er te weinig woningen duurzaam gerenoveerd en de gedane ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing, waarschuwt Filippidou. Bovendien hebben corporaties te weinig budget. Door deze combinatie van factoren zal de afspraak tussen de corporaties en het Rijk – huurwoningen gemiddeld op energielabel B- niet gehaald worden. De gemiddelde kwaliteit blijft steken op energielabel D.

Bron: TU Delft

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!