EPA-U opname

Het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) certificaat is het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Met dit EPA-U certificaat wordt aangetoond hoe energiezuinig een gebouw is. Verder wordt duidelijk welke energiebesparende maatregelen er genomen moeten worden of welke maatregelen mogelijk zijn. Een EPA-U is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur of oplevering.

WAN is BRL-gecertificeerd voor EPA-U opnames. Bekijk ons certificaat.

Utiliteit

De term ‘utiliteitsgebouw’ is een verzamelnaam voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties zonder woonbestemming. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen of kantoren. Op de website van RVO is een uitgebreid overzicht beschikbaar. Woning Advies Nederland neemt regelmatig EPA-U’s op voor een divers klantenbestand.

Advies

Het EPA-U rapport van WAN geeft inzicht in de mogelijkheden tot energiebesparing. Dat kan zorgen voor een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (incl. beheerskosten). Na de opname van het EPA-U volgt er binnen enkele werkdagen een rapport met de kosten en baten per energiebesparende maatregel.

Verplicht C voor kantoren

Vanaf 2023 zijn alle kantoren in Nederland wettelijk verplicht een label C of hoger te hebben. Kantoren met een slechter label mogen dan niet meer worden gebruikt. Nog een paar jaar heeft u de tijd om het energielabel van uw utiliteit te bepalen en indien nodig te verbeteren volgens de richtlijnen van BRL 9500. Met behulp van een gecertificeerd EPA-U adviseur van WAN brengt u het huidige energiegebruik van uw gebouw en eventueel met behulp van maatwerkadvies de verbeterstappen in kaart.

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment