Digitaliseren van bouwtekeningen

Veel oudere bouwtekeningen, plattegronden en andere tekeningen zijn alleen op papier (analoog) beschikbaar. De adviseurs van Woning Advies Nederland kunnen deze tekeningen eenvoudig voor u digitaliseren in het gewenste formaat (bijvoorbeeld CAD of PDF). Desgewenst kunnen de tekeningen ook direct gecorrigeerd of aangepast worden.

Combineren van meerdere tekeningen

Het komt dikwijls voor dat er in meerdere delen van het gebouw verbouwingen zijn geweest, maar dat deze (nog) niet in de basisplattegrond van het gebouw zijn verwerkt. Wanneer alle wijzingen aan het bouwwerk op (bouw)tekeningen zijn vastgelegd kunnen wij de wijzigingen in de basisplattegrond verwerken, zodat het eindproduct de huidige situatie op correcte wijze weergeeft.

Wijzigingen doorvoeren

Wanneer de wijzigingen in een gebouw niet op tekening zijn gezet kunnen wij ook de nieuwe situatie inmeten. WAN tekent plattegronden conform de norm NEN2580. Hiermee kunnen we een correcte weergave van de huidige situatie van het gebouw op tekening zetten, ook wanneer (delen van de) tekeningen ontbreken.

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment