Brandveiligheidsscan

Door middel van de Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening stelt de overheid eisen aan gebouwen. Wanneer een huis geheel volgens de voorschriften is gebouwd en opgeleverd, betekent dit natuurlijk niet dat alles ook 100% brandveilig is en blijft. Een technische installatie kan gewijzigd worden of door diverse oorzaken defect raken. Bovendien hangt veel af van de wijze waarop de bewoners met het gebouw en de installaties omgaan en in hoeverre zij zich (brand)veilig gedragen.

De brandveiligheidsscan

Als eigenaar, huurder of verhuurder van een woning wil je brandgevaar voorkomen. Woning Advies Nederland voert brandveiligheidsscans uit. Hiermee wordt direct inzichtelijk hoe het pand er qua brandveiligheid voor staat. De brandveiligheidsscan (of brandveiligheidsinspectie) bestaat uit een quickscan en een controlelijst. Ook krijgt de bewoner advies en tips rondom brandveiligheid. Dit zorgt voor meer bewustwording: het wijst bewoners vaak op punten waar zij misschien nog niet aan gedacht hadden, zoals zichtbaarheid van het huisnummer en de hoofdafsluiters voor gas, water en elektra.

Waarom een brandveiligheidsscan?

Het uitvoeren een brandveiligheidsscan is niet wettelijk verplicht. Wel dient vastgoed altijd te voldoen aan de eisen voor bestaande gebouw en brandveilig gebruik, in overeenstemming met het Bouwbesluit. Uit incidenten komt regelmatig naar voren dat er bij veel woningen in Nederland nog wat dient te gebeuren op het gebied van brandveiligheid. Het uitvoeren van een brandveiligheidsscan geeft handvaten voor het oplossen van eventuele tekortkomingen.

Een brandveiligheidsscan door WAN

Wanneer Woning Advies Nederland voor u een brandveiligheidsinspectie uitvoert, gaan onze gecertificeerde inspecteurs bij de woning(en) langs. Zij lopen hierbij alle punten af, bespreken het een en ander met bewoner en maken foto’s ter bewijs voor het rapport. Na de inspectie worden de gegevens op de iPad ingevoerd en naar ons kantoor doorgestuurd. Onze adviseurs op kantoor controleren alle gegevens, waarna het rapport naar u als klant wordt gestuurd.

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment