Bewonersbegeleiding

De overheid heeft met woningcorporaties afgesproken dat alle bestaande woningen in Nederland duurzamer moeten worden. Dit betekent dat de komende jaren vrijwel alle huurders te maken zullen krijgen met projecten. Denk aan het complexmatig vervangen van CV-ketels of MV-ventilatie toepassen, het renoveren van woningen et cetera. Bewonersbegeleiding speelt een belangrijke rol bij het succesvol laten verlopen van dergelijke projecten.

Wat is bewonersbegeleiding?

Bewonersbegeleiding (of projectbegeleiding) begeleidt bewoners van een gebouw of complex van begin tot einde tijdens een (renovatie)project. Bewoners worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden in en rondom de woning, krijgen inspraak waar mogelijk. Er is een vaste contactpersoon voor bewoners, de planning wordt in de gaten gehouden, eventuele schade wordt afgehandeld, de uitgevoerde werkzaamheden worden gecontroleerd, et cetera. Bewonersbegeleiding zorgt kort gezegd voor alles waarover met bewoners contact moet worden gehouden. Wanneer alles in harmonie verloopt, gaan de werkzaamheden vlotter en zijn er tevreden bewoners die blij zijn waar ze wonen.

Betrokkenheid

Niet alle bewoners zitten altijd te wachten op verbouwingen en werkzaamheden aan hun woningen. Het is daarom essentieel ze tijdig en goed voor te lichten, met hen mee te denken en ze te overtuigen van de geplande werkzaamheden. Op die manier raken bewoners betrokken bij het project, ze voelen zich gehoord en dit voorkomt veel weerstand en problemen. Toch is hier niet altijd ruimte voor bij een corporatie. Vaak wordt projectbegeleiding ‘erbij’ gedaan naast gewone werkzaamheden, of wordt de taak uitbesteed aan de aannemer. Beide situaties zijn niet ideaal: bewonersbegeleiding kan het beste worden gedaan door een partij die veel ervaring heeft met bewonerscommunicatie én zich helemaal op deze begeleiding kan richten.

Woning Advies Nederland werkt al jarenlang intensief samen met woningcorporaties, aannemers én bewoners. Doordat onze adviseurs dagelijks bij huurders over de vloer komen, weten zij wat er leeft en hoe op een goede manier met bewoners kan worden gecommuniceerd. Wij zijn daardoor de ideale tussenpersoon en staan klaar voor begeleiding van uw project.

Proces van projectbegeleiding

WAN bespreekt eerst het geplande project en werkzaamheden met de opdrachtgever. Daarna adviseren wij welke bewonersbegeleiding nodig is en op wat voor manier deze het beste kan worden ingezet. Na akkoord van de opdrachtgever gaan we aan de slag. Denk hierbij onder meer aan bewonersinformatie (op papier of digitaal), warme opnames (bewonersbezoeken om alles te bespreken), vast contactpersoon op locatie, één telefoonnummer voor alle vragen. Door bewoners vanaf het eerste moment te betrekken bij het project, duidelijk aan te geven wat de plannen zijn en hoe de overlast wordt beperkt voelen huurders zich gehoord en zal het project soepel verlopen.

WAN en bewonersbegeleiding

De adviseurs van Woning Advies Nederland denken graag met u mee in de uitvoering van de bewonersbegeleiding. Wij kunnen het proces geheel, maar ook deels op ons nemen, al naar gelang de wensen van de klant. Meer weten? Neem contact op met onze accountmanager via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl .

Bel mij terug

Even geen tijd? Geen probleem.
Wij bellen u op een beter moment