Vloer- / Kruipruimte inspectie

Geen ruimte zo klein of wij kruipen er in

Onaangename geuren, betonrot, schimmelvorming, houtrot en optrekkend vocht. Het is slechts een greep uit de problemen die zich voor kunnen doen in een kruipruimte. Woning Advies Nederland verstaat de kunst van inspecteren om deze problemen op te sporen en uiteindelijk te verhelpen.

Inspectie

Een kruipruimte is al niet ruim van zichzelf, maar als er in een kleine ruimte als deze al sprake is van gebreken is het verstandig om door Woning Advies Nederland een kruipruimte inspectie uit te laten voeren. Wat we in het verleden al tegen zijn gekomen gedurende kruipruimte inspecties? Bouwafval, rotte vloerdelen, schimmel, loshangende leidingen, lekkende leidingen, slechte ventilatie, houtaantasting en betonrot. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Toegankelijkheid

Wat wel van belang is, is de toegankelijkheid van de kruipruimte. Indien er geen kruipluik is of als er sprake is van onvoldoende ruimte tussen de bodem en begane vloer, dan nemen de inspectiemogelijkheden af. Daarom moet de ruimte tussen de bodem en begane grond minimaal 40 centimeter zijn. Mocht u toch een inspectie uit laten voeren, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid om naar uw wensen te luisteren. Om de kruipruimte toegankelijk te maken kunnen we er in overleg voor kiezen om vloerdelen tijdelijk te verwijderen. Ook kunt u er voor kiezen om een kruipluik aan te brengen met behulp van een timmerman of aannemer. Let wel, het niet hebben van een kruipluik kan aanduiden dat er geen kruipruimte is.

Rapportage

Tijdens onze inspectie beoordelen en meten we onder andere de luchtvochtigheid, de aanwezigheid van ventilatie en de conditie van de leidingen die onder de vloer lopen. Aan de hand van onze kruipruimte inspectie stellen wij een rapportage op. Hierin staat wat we hebben geconstateerd en hoe mogelijke problemen kunnen worden opgelost en wat dit gaat kosten.

Advies

Wilt u over dit onderwerp advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst toe aan uw gratis adviesplan.