Veiligheidsinspectie NEN 8025 Installatietechniek

Veiligheid boven alles

Onveilige installaties zijn niet zelden de oorzaak van binnenhuisbranden met flinke schade als gevolg. Het beoordelen van de veiligheid van reeds aangebrachte technische installaties doet Woning Advies Nederland aan de hand van NEN 8025, ook wel de woning APK genoemd. Wanneer er een technisch mankement is moet deze natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost zodat het aan de eisen van veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen voldoet.

De NEN 8025-methode

De NEN 8025-methode betreft:

  • Het bepalen of een bestaande installatie of voorziening voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid.
  • Ook wordt bepaald hoe vaak een dergelijke beoordeling plaats moet vinden in uw woning. Dit om periodiek nauwkeurig te controleren of uw woning aan de veiligheidseisen voldoet
  • De NEN 8025 beoordeelt de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om installaties of technische voorzieningen met gas en water en om elektra. Bouwkundige voorzieningen vallen niet onder de norm.

Is de NEN 8025 verplicht?

De NEN 8025 is door de overheid niet verplicht gesteld. Toepassing van de norm is voor woningverhuurders echter wel een methode om aan te tonen dat zijn aan de zorgplicht voor de veiligheid van de huurders voldoen. Deze plicht is namelijk wel wettelijk vastgelegd. Ook particuliere woningeigenaren zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid in en om hun huizen.

Woningwet en Bouwbesluit

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische installaties moeten voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne, zoals in de Woningwet en het Bouwbesluit voor bestaande bouw is vastgelegd. Op grond van de wet is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de veiligheid van deze voorzieningen. Maar ook de Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht van de gas- en elektravoorzieningen in woningen. Volgens de wet is het niet verplicht om de installaties frequent te controleren, maar wij adviseren u dit wel te doen. Door het frequente gebruik of simpelweg ouderdom willen deze voorzieningen nog wel eens gaan slijten.

Installaties en apparatuur

Woning Advies Nederland brengt via deze methode alle elektrische installaties en apparatuur, gasinstallaties (ventilatie, dichtheid van de gasinstallatie, mate van corrosie en eventuele aanwezigheid van koolmonoxide) en waterleidinginstallaties (temperatuur van warm water voor mengkranen, temperatuur van warm en koud tapwater en het opsporen en beoordelen van ‘dode’ leidingen in het bestaande systeem) in kaart.

Rapport

Onze inspecteurs onderzoeken de veiligheid en de technische staat van de technische installaties en voorzieningen en vertalen hun bevindingen nauwkeurig in de vorm van een rapport. Het rapport wordt van beeldmateriaal voorzien. Indien gewenst maken wij een kostenoverzicht op basis van zowel de lange als korte termijn. Zodoende helpen wij u bij het anticiperen, aansturen en het begroten van de te ondernemen maatregelen.

Adviesplan

Wilt u over de NEN 8025 / Woning APK advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst direct toe aan uw gratis adviesplan.