Thermografische Scan

Een extra dimensie van betekenis van kleuren

Een goed geregelde isolatie is de beste manier om energiebesparing te realiseren. Met andere woorden, de schil moet goed zijn. Ondanks dat een woning op een goede manier lijkt te zijn geïsoleerd, kunnen er altijd plekken in die schil zitten waar sprake is van warmte- en energieverlies. Woning Advies Nederland, specialist op het gebied van bouwkundige thermografie, toont door middel van een thermografische scan van uw woning of complex exact aan waar het probleem ligt.

Thermografische scan

Bij een thermografische scan fotograferen wij met een hoogwaardige infraroodcamera de hele woning. Hiermee geven wij oppervlaktetemperaturen visueel weer en tonen we isolatiegebreken in uw woning aan. De camera registreert de infraroodstraling en geeft temperaturen weer aan de hand van verschillende kleuren. Ook zijn energielekken goed te monitoren en zodoende krijgt u een gedetailleerd inzicht in waar de kern van het probleem ligt. Daarnaast kunnen wij met een thermografische scan de werking van uw zonnepanelen controleren.

Oorzaken

Vaak ligt de oorzaak van tocht, schimmelgroei of condensatie bij onderdelen als daken, schoorstenen, kozijnen, deuren of spouwmuren. Tijdens de bouw zijn er dan isolatiefouten gemaakt of is de isolatie door de jaren heen nat geworden. Al deze problemen hebben als gevolg dat uw energierekening fors oploopt. Gelukkig bestaat er voor ieder probleem een oplossing.

Voordelen

De voordelen van een thermografische scan zijn divers. U hoeft op voorhand namelijk niet onnodig te slopen en daarmee bespaart u onnodige kosten. Aangetaste plekken die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn, zijn met onze infraroodcamera duidelijk aan te stippen. Wij bundelen de thermografische afbeeldingen in een compleet rapport en geven u vervolgens advies op maat. Wij geven aan waar de oorzaak van bijvoorbeeld het warmteverlies ligt. De oorzaak van een probleem komt pas aan het licht als u zich beseft dat er een probleem is en waar deze zich heeft genesteld.

Advies

In veel gevallen biedt een thermografische scan de ideale uitkomst. Isolatieproblemen, schimmelvorming, lekkages en vochtproblemen worden door Woning Advies Nederland professioneel en gedetailleerd in kaart gebracht. Wilt u een thermografische scan uit laten voeren voor uw woning? Voeg dan deze dienst direct toe aan uw eigen adviesplan.