Tekenwerk

Meten is weten

Correct inmeten van woningen is stap één. Stap twee is het verwerken van deze gegevens in goede tekeningen en (digitale) plattegronden. Woning Advies Nederland verstaat de kunst van het meten oftewel de opname en de vertaling daarvan in kaarten en plattegronden als geen ander. En dat is maar goed ook. Want niet zelden zijn onduidelijkheden over bijvoorbeeld het woonoppervlak, gemeenschappelijke ruimten of ruimte onder de trap of onder schuine daken aanleidingen voor veel verwarring of zelfs juridisch gesteggel. De tekeningen en plattegronden maken wij in 2D, 3D en BIM. Tevens controleren wij plattegronden en indelingen aan de hand van tekeningen.

Gebruiksoppervlakte is de norm

De plattegronden die wij maken voor verkoopdoeleinden voldoen aan de zogenoemde NEN 2580-meetinstructie. Zoals bekend zijn de Landelijke Makelaars Vereniging (LVM), de Vereniging Onroerend Goed (VBO) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) al sinds 2010 verplicht om het gebruiksoppervlakte (GBO) volgens deze formule in te meten. Deze nauwkeurige meetinstructie betekent dat per individuele ruimte de gebruiksoppervlakte wordt gemeten en niet zoals ooit gebruikelijk was de gebruiksoppervlakte van een complex.

Tekenwerk

De gegevens die wij op basis van de NEN 2580-formule krijgen verwerken wij in tekeningen en plattegronden die voor verschillende professionele toepassingen worden gebruikt. Ramen, deuren, muren; WAN brengt alle constructies zorgvuldig in beeld. Verwerking door middel van hoogte-, breedte- en diepteverhouding levert complete 3D-modellen op. De voordelen hiervan ten opzichte van 2D-modellen zijn divers. Ook kan ons tekenwerk in diverse CAD-programma’s en als Bouwwerk Informatie Model (BIM) worden gebruikt. Dit laatste heeft, zoals bekend, als voordeel dat bijvoorbeeld kostenbewakingsplanningen of opnamen ten behoeve van meerjaren onderhoudsplanningen aan de tekeningen kunnen worden gekoppeld.

Ontruimings- en aanvalsplattegrond

Behalve de ‘reguliere’ plattegronden zijn er de ontruimings- en aanvalsplattegronden voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Hierbij hanteert WAN de NEN 1414-norm. Dit betekent dat de kaarten voorzien zijn van de juiste symbolen voor zaken als bijvoorbeeld de vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen zoals brandblussers, nooduitgangen en de locatie van de brandmeldcentrale. Kortom, deze kaarten zorgen niet voor onduidelijkheden en daardoor verwarring. Wat er ook gebeurt, veiligheid staat voorop.

Plattegrond voor aanvragen gebruiksvergunning

Het aanvragen van een gebruiksvergunning vraagt voor bepaalde gebouwen net even wat extra’s. Voor diverse panden zijn namelijk correcte tekeningen nodig voordat een gemeente überhaupt een vergunning afgeeft. Op basis van de aangeleverde tekeningen onderzoekt de brandweer of er wordt voldaan aan de strenge eisen en of de brandveiligheid van het gebouw, denk onder meer aan de ontruimings- en aanvalsplattegrond, in orde is. Daarnaast zijn deze tekeningen een welkome tool voor de realisatie van een calamiteitenplan.

Advies

Wilt u over dit onderwerp advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst toe aan uw gratis adviesplan.