Nulmeting (vastlegging)

Een nulmeting voorkomt onduidelijkheid

Een nulmeting kunt u achteraf veel geld schelen. Op basis van een bouwkundige opname en daarmee het officieel vastleggen van de bouwkundige staat van een woning stelt Woning Advies Nederland een rapport op. Dit rapport kan, wanneer er later mogelijk problemen zijn, een hoop discussie en zelfs juridische claims voorkomen. Dat geeft toch rust.

Voor wie?

Woning Advies Nederland voert nulmetingen uit voor gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven én particulieren. Bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn om in de directe omgeving van woningen te bouwen. Ontgravingen, heiwerkzaamheden, en zwaar transport kunnen effect hebben op de bestaande bebouwing. Er kunnen scheuren ontstaan of erger zelfs verzakkingen. Maar welke schade komt door de (bouw)werkzaamheden en wat zat er al?

Vastlegging

Een nulmeting voorkomt dergelijke welles-nietes kwesties. Woning Advies Nederland is specialist in het in kaart brengen van woningen en appartementencomplexen. Verzekeraars eisen tegenwoordig regelmatig dat de actuele staat rondom een bouwproject in een rapport wordt vastgelegd. Wanneer u of de verzekeraar achteraf schadeclaims op de deurmat krijgt, kunt u een beroep doen op het door ons opgestelde rapport. Hierin staat nauwkeurig beschreven hoe de situatie vóór de bouw was.

Nulmeting

Bij nulmetingen inventariseren wij de actuele staat van woningen en complexen aan de hand van metingen en fotografie. De volgende onderdelen kunt u door ons laten inspecteren:

  • Buitengevels en daken.
  • Binnenwanden met tegelwerk.
  • Stucwerk.
  • Ramen, deuren en puien.
  • Bestaande scheurvorming en scheefstand.

Bovendien kunt u bij ons ook voor een tussentijdse opname terecht. Zo houdt u continu de vinger aan de pols en vermijdt u eventuele claims en discussies.

Advies

Wilt u over dit onderwerp advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst toe aan uw gratis adviesplan.