MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan)

Een MJOP geeft houvast

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Zowel voor woningcorporaties, particulieren en verhuurders als Vereniging van Eigenaren (VvE) stelt Woning Advies Nederland meerjaren onderhoudsplannen op. Met dergelijke plannen weet u als eigenaar enerzijds waar u financieel aan toe bent. Anderzijds weet u precies wat het onderhoudsniveau van uw vastgoed is. Kijk, en dat geeft houvast.

Waarom een MJOP handig is

Een veelgehoorde reden om een MJOP te willen is om inzicht te krijgen op de te nemen onderhoudsmaatregelen over een langere periode. Het komt vaak genoeg voor dat de juiste visie ontbreekt met als gevolg dat onderhoudswerkzaamheden worden geparkeerd. Op de langere termijn levert dat alleen maar hogere kosten op. Om dat probleem voor te zijn helpen wij u graag om een MJOP op te stellen. Realisme en haalbaarheid staan bij deze dienst hoog in ons vaandel.

Route

Bij het maken van een MJOP houden wij de volgende route in ons achterhoofd:

  • In eerste instantie onderzoeken wij welke onderdelen en technische installaties in het object zijn aangebracht. Eventuele bewerkingen of werkzaamheden nemen wij op in de uiteindelijke realisatie van uw eigen MJOP.
  • Om hier duidelijk inzicht in te krijgen maken wij een afspraak om het betreffende object nauwkeurig te onderzoeken. De bouwkundige staat wordt gecontroleerd en aan de hand daarvan komen (verborgen) gebreken aan het licht. Om deze tot het verleden te laten behoren helpen wij u op weg door heldere adviezen te formuleren.

Tijd, geld en kwaliteit

De drie aspecten die in een door ons opgestelde MJOP sterk naar voren komen zijn:

  • Tijd: per tijdseenheid wordt zo nauwkeurig vastgelegd wat er moet gebeuren, hoe maar ook wanneer.
  • Geld: per tijdseenheid brengen wij zo nauwkeurig mogelijk in kaart wat de kosten van het onderhoud zijn.
  • Kwaliteit: om de kwaliteit te waarborgen leggen we gedetailleerd vast welke kwaliteit wordt nagestreefd. De eerdergenoemde aspecten tijd en geld moeten bij dit gegeven niet uit het oog worden verloren.

Advies

Wilt u over dit onderwerp advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst toe aan uw gratis adviesplan.