Funderingsonderzoek

Omdat de fundering goed moet zijn

Funderingsproblemen, het is in veel woningen een vaak voorkomend iets. Dergelijke mankementen zijn te herkennen aan scheve vloeren, vervormde deuren en ramen, scheuren in muren en hoogteverschillen tussen uw woning en de stoep. Wanneer u wilt weten of een funderingsonderzoek voor uw woning onmisbaar is, voert Woning Advies Nederland een controle aan de buitenzijde van uw huis uit. Zo ontdekken wij snel of er duidelijke signalen zijn van verzakkingen en of er met de fundering iets mis is.

Oorzaken funderingsproblemen

De oorzaken van funderingsproblemen zijn divers. Zo kan het een gevolg zijn van:

  • Droogstand van de palen; door daling van het grondwaterpeil kunnen funderingen droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmel en zo verliest de fundering de kracht om een woning te dragen.
  • Aantasting van palen door bacteriën; ook als de palen onder water staan kan er sprake zijn van aantasting door bacteriën.
  • Overbelasting; de aanwezige palen kunnen het pand niet dragen.
  • Geen palen onder de fundering; zo kunnen woningen verzakken.
  • Draagkrachtverlies; als er sprake is van onvoldoende fundering kunnen verzakkingen ontstaan.

Aanleidingen

Woning Advies Nederland adviseert u om een funderingsonderzoek uit te laten voeren wanneer u een pand aankoopt of wilt verkopen, u op het punt staat uw woning te verbouwen of als er sprake is van zichtbare mankementen. De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de eigenaar. U bent verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van de woning en de fundering maakt hier onderdeel van uit.

Onze werkwijze

Wanneer er een funderingsonderzoek moet worden uitgevoerd, gaan wij procesmatig en professioneel te werk. Wij onderzoeken de constructieve verbanden en bodemopbouw. Indien nodig verrichten wij metingen en doen een algehele pandinspectie. Als er scheuren in de fundering worden ontdekt dan brengen wij die exact in kaart. Aan de hand van onze bevindingen krijgt u van ons een uitgebreid rapport waarin we de conditie van de fundering nauwkeurig hebben beoordeeld.

Adviesplan

Vermijdt onnodige risico’s en problemen en schakel Woning Advies Nederland in om de fundering van uw huis te inspecteren. Voeg deze dienst direct toe aan uw gratis adviesplan.