EPC-berekening

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van bestaande bouw en nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120. Een EPC is verplicht in Nederland voor nieuwbouw.

Wat is een EPC-berekening?

Simpel gezegd: hoe beter een woning is op het gebied van isolatie, ventilatie en installatie, hoe minder energie je nodig hebt om de woning comfortabel warm te houden. De hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen dan wel te koelen en de energie nodig om tapwater te verwarmen wordt gewogen en uitgedrukt in een EPC-cijfer. Woning Advies Nederland berekent deze EPC voor u: de EPC-berekening.

Aan alle bouwmaterialen zijn waarden toegekend. Zo kun je de isolatie waarde van vloeren, wanden, daken uitdrukken in een Rc-waarde en ramen en deuren hebben een U-waarde. Hierbij worden alle factoren meegenomen. Bij een raam wordt niet alleen gekeken naar het type glas, maar ook hoe het glas in het kozijn zit, wat voor kozijn het is en hoe het kozijn in de muur zit. Alle aansluitpunten worden meegewogen. Ook bij het dak blijft het niet bij de dikte en isolatie, maar ook de aansluiting op de woning speelt een grote rol. De oriëntatie van de woning (noord, zuid) en het verwarmingstoestel van de woning spelen ook een belangrijke rol. Al deze waarden en materialen worden ingevoerd in de EPC berekening. Hoe lager het cijfer, hoe zuiniger de woning in energieverbruik is.

EPC-eisen

Iedere woning die in Nederland gebouwd wordt, moet aan EPC-eisen voldoen. Momenteel is de EPC-eis voor woningen 0,4. Dat wil zeggen dat een nieuwbouwwoning in 2020 vrijwel geen energie meer mag gebruiken voor het verwarmen of koelen.

Per 1 januari 2021 en de overgang naar de NTA8800 worden de EPC-eisen vervangen door de BENG-eisen.

Kwaliteit van de EPC-berekening

Bij het maken van een EPC-berekening verzamelt WAN allereerst alle technische gegevens van het gebouw. Denk aan bouwkundige tekeningen, detailtekeningen en gegevens van de installaties voor verwarming en ventilatie. Daarna wordt de berekening secuur en volledig gemaakt door een ervaren adviseur. Een kleine aanpassing of maatregel kan voor u een grote besparing betekenen! Na afloop wordt de uitkomst met de opdrachtgever besproken. Daarbij worden alle berekeningen en resultaten digitaal verstrekt.

EPC tijdens renovatie

Ook tijdens een renovatieproject kan gebruik gemaakt worden van de EPC. Met behulp van de EPC wordt de warmtevraag van de woning getoetst aan de maatregelen welke worden toegepast. Zo kan bekeken worden of na een renovatie een woning tot NOM woning kan worden gemaakt en/of de eigenaar eventueel aanspraak kan maken op de EPV subsidie.