Asbestinventarisatie Visueel

Asbest wil niemand in huis

Asbest, het vormt nog in veel woningen en gebouwen een groot probleem. Bij aankoop, verkoop, huur of verhuur is het van belang om duidelijk te hebben of er in de betreffende woning sprake is van asbest. Woning Advies Nederland heeft haar inspecteurs speciaal op laten leiden voor deze visuele asbestinventarisatie. Verdachte materialen worden door ons geregistreerd, gefotografeerd en gerapporteerd.

Structuur

Asbesthoudende materialen kennen een vezelige structuur, al is dat op het oog soms moeilijk waar te nemen. De oorsprong van het ontstaan van asbest ligt vaak bij de producten zelf, de fabrikant of leverancier of de eigenaar/verhuurder van een woning. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Neem dan contact op met Woning Advies Nederland en wij zorgen voor een duidelijke en analyse.

Als particulier mag u een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest laten verwijderen. Dit is alleen toegestaan als het materiaal niet is beschadigd. Wat niet is toegestaan, is het vrijkomen van nieuwe asbestvezels. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Mocht u asbest willen laten verwijderen, dan dient u dit aan te geven bij de gemeente. Woning Advies Nederland beschikt over de nodige kennis en ervaring om u hierin verder te adviseren.

Asbest in koopwoningen

Bij het verkopen van een woning bent u verplicht om asbest te melden. Indien met de nieuwe eigenaar of huurder is afgesproken om de woning asbestvrij op te leveren, dan bent u als verkoper of verhuurder verplicht dit ook te doen. Gebeurt dit niet, dan kan de nieuwe eigenaar bij het ontdekken van asbest de schade op u verhalen. Datzelfde is het geval als de asbest niet volgens de juiste richtlijnen is verwijderd.

Asbest in huurwoningen

Bij woningmutatie kan u als verhuurder de huurder verplichten de woning in de oorspronkelijke staat op te leveren. Wanneer een huurder asbesthoudende materialen heeft aangebracht moet hij deze voor oplevering van de woning (laten) verwijderen. Als dit niet volgens afspraak is gebeurd, kan u als verhuurder de verwijderingskosten bij de huurder in rekening brengen.

Adviesplan

Wilt u meer informatie over deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst direct toe aan uw gratis adviesplan.