Corporaties zetten in op dakisolatie

Het Rijk heeft met de huursector afgesproken dat alle huurwoningen van woningcorporaties vanaf 2020 energielabel B of beter hebben. Op dit moment worden er allerlei maatregelen genomen door de corporaties om de woningen energiezuiniger te maken. De verbeteringen die op diverse vlakken worden doorgevoerd blijken de laatste tijd voornamelijk gericht te zijn op de isolatiewaarden van het dak. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder corporaties voor de Corporatie Bouwplannen Scan van BouwKennis.

Het corporatielandschap is onrustig, maar desondanks blijft de corporatiesector kansrijk. Met name op het gebied van het verduurzamen van woningen ligger er volop kansen. Daarnaast wacht er voor corporaties nog altijd een flinke herstructureringsopgave. Vandaar dat de Corporatie Bouwplannen Scan in het leven is geroepen. Deze scan brengt een aantal zaken in kaart, waaronder alle bouw- renovatie en onderhoudsplannen van woningcorporaties, inzicht in keuzecriteria van DMU’s voor merk, aankoopplaats en uitvoerende partijen en de laatste ontwikkelingen onder woningcorporaties.

Naamloos2

Ten behoeve van het verbeteren van het energielabel zijn de woningcorporaties ook druk bezig HR-glas en nieuwe, zuinige cv-ketels te plaatsen. In 2014 verwachten corporaties dat 95 procent van hun eigen woningbezit een energielabel heeft. In 2015 zal dat 96 procent zijn. De woningen die reeds gelabeld zijn, zitten ondanks genomen verbeteringen gemiddeld nog steeds op energielabel D. Uit onderzoek is gebleken dat vorig jaar, 2012, nog maar achttien procent van de woningen label B of hoger had.

Dit houdt in dat er voor corporaties dus nog een flinke renovatieopgave ligt. Hierbij biedt het Rijk wel financiële steun. Als onderdeel van het Energieakkoord stelt het Rijk voor de periode 2014-2017 in totaal 400 miljoen euro beschikbaar voor sociale verhuurders die energiebesparende maatregelen treffen.

Het percentage corporaties dat maatregelen nam ter verbetering van de isolatiewaarde van het dak, steeg van 20 procent in 2011 tot 52 procent in 2013. De isolatie van het dak is een relatief goedkope maatregel in vergelijking met andere energiebesparende maatregelen (vooral bij collectieve aanpak). Het gaat om een groot oppervlak, de warmte stijgt omhoog en het aanpakken van de schil is nodig voor een goede isolatie.

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!