Nieuws

Elektriciteit kan uit vocht in de lucht gehaald worden

Wetenschappers aan de University of Massachusetts Amherst zijn erin geslaagd elektriciteit te genereren op basis van vocht in de lucht. Dit is gelukt door een apparaat met gebruik van natuurlijke eiwitten. De ontdekking wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling in deze tijd van klimaatverandering en hergebruik van energie. Het apparaat, de ‘Air-gen’, werkt op basis van…

10 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet trekt in 2020 10 miljoen euro extra uit voor het initiatieven op het gebied van circulaire economie. Ook komt er extra geld beschikbaar om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Dat blijkt uit de Milieulijst 2020, die eind december is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat investeringen die…

Energiecoöperaties wekken steeds meer stroom op

Steeds meer Nederlanders wekken samen stroom op. In vergelijking met 2018 werd er in 2019 70% meer stroom opgewekt door dergelijke energiecoöperaties. Dit blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2019. De meeste stroom werd met behulp van zon (bijvoorbeeld zonnepanelen) en wind (denk aan windmolens) opgewekt. Het aantal lokale energiecoöperaties in Nederland is in 2019…

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen komt eraan

Er wordt gewerkt aan een uniforme methode voor circulair bouwen. Minister Ollongren stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met daarin verschillende actiepunten, waaronder de meetmethode. Ook wil de minister de milieuprestatie-eis gaan gebruiken voor andere gebruikersfuncties dan wonen en kantoor. Het is de bedoeling dat de methode kan worden gebruikt bij renovatie en…

Laagste labels Nederland in oudste steden

Hoe ouder de stad, hoe lager het gemiddelde energielabel van de woningen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursonderzoeksbureau Sweco. In de grootste Nederlandse gemeenten heeft minder dan 40% van de woningen en gebouwen een energielabel B of hoger. Dit komt voort uit de openbare data van energielabels van RVO die Sweco hiervoor heeft gebruikt. Overigens…

Amsterdam scherpt regels duurzaam bouwen aan

Per 18 februari heeft Amsterdam de regels voor duurzaam bouwen aangepast: de energieprestatienorm (EPC) is scherper geworden. Nieuwe woningen moeten daardoor nog duurzamer gebouwd worden. Al twee jaar geleden heeft oud-minister Schultz aangegeven dat Amsterdam en Den Haag strengere regels mochten handhaven voor de energieprestatienorm dan het landelijk gemiddelde. Destijds kwam hier flinke kritiek op…

Verbouwing basisschool verkozen tot duurzaamste bouwproject

Een bijna vijftig jaar oude Friese basisschool verbouwen tot een modern, energieneutraal IKC (Integraal Kind Centrum) is verkozen tot het duurzaamste bouwproject van het afgelopen jaar. Dit werd donderdag 14 februari bekend gemaakt op het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. Het consortium Grenovation, verantwoordelijk voor de verbouwing, heeft hiervoor de Gouden Kikker in ontvangst genomen.…

Aandachtspunten voor pelletkachels

Steeds meer mensen kiezen voor een pelletkachel in hun woning. Deze kachel brandt op geperste houtkorrels, pellets. Een pelletkachel is niet te vergelijken met een normale houtkachel of een open haard. Het is een vorm van goedkope en duurzame verwarming van woningen en kan zorgen voor een daling in energiekosten. Nu er steeds meer pelletkachels…

Dwangsom of sluiting dreigt voor onzuinige kantoren

Al langer is bekend dat kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C (Energie-Index van 1,3 of beter). Dit geldt voor alle kantoren en combinatiegebouwen met een vloeroppervlak van tenminste honderd vierkante meter. De labelplicht geldt voor het gehele gebouw inclusief nevenfuncties, zoals een vergaderzaal of bedrijfsrestaurant. Gebouweigenaren die straks niet voldoen aan de labelplicht,…

Energielabel B in zicht voor woningcorporaties

Uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Aedes (vereniging van woningcorporaties) blijkt dat de corporaties steeds meer aan goede, betaalbare en duurzame huizen werken. Er is beter onderhoud en meer aandacht voor duurzaamheid. Hierdoor zijn woningcorporaties goed op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. De investeringen specifiek gericht op verminderen van energieverbruik zijn met…

Onderzoek naar brandgevaar zonnepanelen

Onlangs bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat er een toename is van het aantal branden met zonnepanelen. RTL inventariseerde 21 branden met zonnepanelen in 2018. Het werkelijke aantal branden zou nog hoger kunnen liggen, omdat de branden momenteel niet goed worden geregistreerd. Volgens de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) voldoen veel zonnepaneleninstallaties niet aan de…

Amsterdamse huurders krijgen subsidie voor duurzaam wonen

Al langere tijd kunnen woningeigenaren uit Amsterdam bij de gemeente een subsidie en/of lening krijgen om hun woning duurzaam te maken. Nu kunnen ook Amsterdamse huurders bij de gemeente subsidie krijgen om bijvoorbeeld hun woning gasvrij te maken. De Energielening, waarmee geld kan worden geleend voor bijvoorbeeld zonnepanelen, is nu ook beschikbaar voor huurders in…

Merendeel Nederlandse hotels niet duurzaam genoeg

Meer dan 75 procent van de Nederlands hotels zijn nog niet duurzaam genoeg. Slechts een kwart van alle hotels heeft energielabel C of hoger. Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO onder 266 grotere hotels. Hierdoor laten de hotels kansen liggen: steeds meer bedrijven en particulieren geven de voorkeur aan een duurzame overnachting. Ook…