Nieuws

Energiecoöperaties wekken steeds meer stroom op

Steeds meer Nederlanders wekken samen stroom op. In vergelijking met 2018 werd er in 2019 70% meer stroom opgewekt door dergelijke energiecoöperaties. Dit blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2019. De meeste stroom werd met behulp van zon (bijvoorbeeld zonnepanelen) en wind (denk aan windmolens) opgewekt. Het aantal lokale energiecoöperaties in Nederland is in 2019…

Meer geld voor aardgasvrije wijken

De overheid stelt opnieuw geld beschikbaar voor het aanleggen van proeftuinen: aardgasvrije wijken. Gemeenten hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit project. Op dit moment zijn er al 27 gemeenten die een financiële bijdrage ontvangen voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van bepaalde wijken. Tot 1 april 2020 kunnen gemeenten zich inschrijven.…

Verbouwing basisschool verkozen tot duurzaamste bouwproject

Een bijna vijftig jaar oude Friese basisschool verbouwen tot een modern, energieneutraal IKC (Integraal Kind Centrum) is verkozen tot het duurzaamste bouwproject van het afgelopen jaar. Dit werd donderdag 14 februari bekend gemaakt op het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. Het consortium Grenovation, verantwoordelijk voor de verbouwing, heeft hiervoor de Gouden Kikker in ontvangst genomen.…

Europees innovatieprogramma toont aan: energieneutrale wijk is mogelijk

Nederland heeft meegedaan aan het Europese innovatieprogramma REnnovates. Hierbij zijn, sinds de start in 2015, 249 bestaande Nederlandse huurwoningen getransformeerd naar gasloze nul-op-de-meter woningen. Ook België, Spanje en Polen hebben vergelijkbare verduurzamingen uitgevoerd. Het programma richtte zich dan ook op onderzoek naar de mogelijkheden bestaande woonwijken op een slimme en toekomstbestendige wijze energieneutraal te maken.…

Amsterdamse huurders krijgen subsidie voor duurzaam wonen

Al langere tijd kunnen woningeigenaren uit Amsterdam bij de gemeente een subsidie en/of lening krijgen om hun woning duurzaam te maken. Nu kunnen ook Amsterdamse huurders bij de gemeente subsidie krijgen om bijvoorbeeld hun woning gasvrij te maken. De Energielening, waarmee geld kan worden geleend voor bijvoorbeeld zonnepanelen, is nu ook beschikbaar voor huurders in…

De kosten van een aardgasvrije woning

Eén van de doelen van het (nog niet gesloten) nationale Energie- en Klimaatakkoord is dat twee miljoen Nederlandse woningen in 2030 niet meer zijn aangesloten op aardgas. Uiteindelijk moeten zelfs vrijwel alle woningen worden afgesloten van het aardgasnet. Een ambitieuze doelstelling, bedoeld om de uitstoot van kooldioxide drastisch terug te brengen. Maar wat betekent dit…