Nieuws

Hogere hypotheek voor energiezuinige woningen

Het Nibud heeft deze week de Tweede Kamer geadviseerd over een aantal aanpassingen in de hypotheekregels. Zo komen tweeverdieners in 2020 waarschijnlijk makkelijker aan een huis, omdat een groter deel van het inkomen mag worden meegeteld. Maar ook kunnen huizenkopers een hogere hypotheek krijgen voor zeer energiezuinige woningen, of voor het energiezuinig maken van een…

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen komt eraan

Er wordt gewerkt aan een uniforme methode voor circulair bouwen. Minister Ollongren stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met daarin verschillende actiepunten, waaronder de meetmethode. Ook wil de minister de milieuprestatie-eis gaan gebruiken voor andere gebruikersfuncties dan wonen en kantoor. Het is de bedoeling dat de methode kan worden gebruikt bij renovatie en…

Laagste labels Nederland in oudste steden

Hoe ouder de stad, hoe lager het gemiddelde energielabel van de woningen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursonderzoeksbureau Sweco. In de grootste Nederlandse gemeenten heeft minder dan 40% van de woningen en gebouwen een energielabel B of hoger. Dit komt voort uit de openbare data van energielabels van RVO die Sweco hiervoor heeft gebruikt. Overigens…

Universiteit Utrecht onderzoekt bouwen met schimmels

Duurzame bouwmaterialen van schimmels: op de Universiteit Utrecht gaan ze ermee testen. Onder het project genaamd ‘Fungar’ gaat wetenschappers uit Utrecht, samen met collega’s uit andere Europese landen, de mogelijkheden om schimmels in bouwmaterialen te verwerken onderzoeken. In Utrecht worden nieuwe, duurzame bouwmaterialen ontwikkeld die geproduceerd worden met schimmels, in het bijzonder met mycellium. Dat…

Drentse woningcorporaties gaan over op circulaire bouw

Acht woningcorporaties in de provincie Drenthe hebben een ambitieus streven. Alle huurwoningen in Drenthe moeten in 2040 circulair worden gebouwd en gerenoveerd. Om dit streven te kunnen realiseren, wordt er nu gestart met 70 testwoningen onder de naam Proeftuin Drenthe Woont Circulair. De woningcorporaties zijn op zoek naar marktpartijen die samen zes deelprojecten willen opzetten.…

Beter energielabel zorgt voor hogere huizenprijs

Een energiezuinig huis verdient zich terug bij de verkoop. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds woningeigenaren bij verkoop verplicht hun woning moeten voorzien van een energielabel, is te zien dat een beter (hoger) energielabel zorgt voor een hogere huizenprijs. Voor woningen met een lagere Energie-Index (EI) geldt het omgekeerde: die worden…

Meer dan de helft van kantoren hebben nog geen juist energielabel

Meer dan de helft van alle kantoren in Nederland beschikken nog niet over het juiste energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa. Per 1 januari 2023 moeten kantoren verplicht een energielabel C of beter hebben. Momenteel hebben echter slechts 17% van de kantoren überhaupt een geldig label. Vier op de tien panden heeft volgens Calcasa…

Het belang van een veilige bouwsituatie in een woning

Elke vastgoedbeheerder streeft naar verbetering in zijn of haar woningvoorraad. Maar doet u dit op een verantwoorde en veilige manier? Tijdens het doorvoeren van maatregelen is het belangrijk dat u de juiste beslissingen neemt. Gebruikt u de juiste materialen om een onveilige bouwsituatie te voorkomen? Neemt u de correcte maatregelen tot verduurzaming? Antwoord op die…

WAN gaat aan de slag met de nieuwe meetapparatuur van Leica

Woning Advies Nederland (WAN) gaat aan de slag met de nieuwe meetapparatuur van Leica. Onze leverancier biedt een nieuw product waarmee een woning kan worden opgenomen in enkele minuten. Dit gebeurt in 3D, kleur, fotorealistisch en eventueel zelfs met thermo grafisch beeld. Waardoor oppervlaktetemperaturen visueel worden weergegeven. Wij zijn zeer enthousiast over deze nieuwe instrumenten,…

Afschaffing Vereenvoudigd Energielabel (VEL)

Vanaf 1 juli 2020 komt het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) te vervallen. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties 28 juni jl. per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.  Dit is één van de wijzigingen die voortkomt vanuit de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Minister Ollongren heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar verbetering…

RVV Verduurzaming blijft sowieso open tot 1 juli 2019

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is op p 1 februari 2019 om 9.00 uur geopend. Elk kwartaal wordt bekeken of het maximale budget is bereikt, waarop het loket sluit. Onlangs is bekend geworden dat het beschikbare budget nog niet overschreden is, waardoor het loket sowieso niet op 1 april zal sluiten. De eerstvolgende…

Besparing na verduurzaming in vergoedingentabel

Alle woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun woningbezit. Vaak wordt aan huurders een vergoeding doorberekend voor deze verduurzaming in de vorm van een huurverhoging. Verduurzaming leidt meestal tot een lagere energierekening, echter, is het voor huurders vaak niet duidelijk hoeveel ze daadwerkelijk kunnen besparen. Daarom is in het Sociaal Huurakkooord een vergoedingentabel opgenomen.…

Amsterdam scherpt regels duurzaam bouwen aan

Per 18 februari heeft Amsterdam de regels voor duurzaam bouwen aangepast: de energieprestatienorm (EPC) is scherper geworden. Nieuwe woningen moeten daardoor nog duurzamer gebouwd worden. Al twee jaar geleden heeft oud-minister Schultz aangegeven dat Amsterdam en Den Haag strengere regels mochten handhaven voor de energieprestatienorm dan het landelijk gemiddelde. Destijds kwam hier flinke kritiek op…

Verbouwing basisschool verkozen tot duurzaamste bouwproject

Een bijna vijftig jaar oude Friese basisschool verbouwen tot een modern, energieneutraal IKC (Integraal Kind Centrum) is verkozen tot het duurzaamste bouwproject van het afgelopen jaar. Dit werd donderdag 14 februari bekend gemaakt op het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. Het consortium Grenovation, verantwoordelijk voor de verbouwing, heeft hiervoor de Gouden Kikker in ontvangst genomen.…

Extra impuls voor groene hypotheken

Door een grote investering van het overheidspensioenfonds ABP kunnen mensen die een energiezuinige woning aanschaffen rentekorting krijgen op hun hypotheek. Deze korting geldt voor huizenkopers die een woning met energielabel A kopen en de hypotheek afsluiten bij Rabobank-dochter Vista Hypotheken. Ook kunnen kopers korting krijgen als ze tijdens de looptijd van de hypotheek energielabel A…

Huizenkopers letten in 2018 meer op energielabel

Onlangs presenteerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN), die hypotheekofferte-aanvragen registreert, haar jaaroverzicht van 2018. Hieruit blijkt een opvallende toegenomen interesse van huizenkopers voor het energielabel van de woning. Het energielabel wordt daarmee ook bij de aanvraag van een hypotheek steeds belangrijker. In 2018 werd bij circa 25 procent van de hypotheekaanvragen het energielabel doorgegeven aan de…

Aandachtspunten voor pelletkachels

Steeds meer mensen kiezen voor een pelletkachel in hun woning. Deze kachel brandt op geperste houtkorrels, pellets. Een pelletkachel is niet te vergelijken met een normale houtkachel of een open haard. Het is een vorm van goedkope en duurzame verwarming van woningen en kan zorgen voor een daling in energiekosten. Nu er steeds meer pelletkachels…

Dwangsom of sluiting dreigt voor onzuinige kantoren

Al langer is bekend dat kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C (Energie-Index van 1,3 of beter). Dit geldt voor alle kantoren en combinatiegebouwen met een vloeroppervlak van tenminste honderd vierkante meter. De labelplicht geldt voor het gehele gebouw inclusief nevenfuncties, zoals een vergaderzaal of bedrijfsrestaurant. Gebouweigenaren die straks niet voldoen aan de labelplicht,…

Aanmelding RVV Verduurzaming mogelijk vanaf 1 februari 2019

Onlangs werd bekend dat de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) naar verwachting op 1 februari 2019 om 9.00 uur open gaat. Vanaf dat moment kunnen projecten worden aangemeld. Dit kan ook met terugwerkende kracht, zolang de werkzaamheden binnen het project maar ná 1 januari 2019 van start gaan. Vanaf 15 januari kan al een conceptmelding…

Energielabel B in zicht voor woningcorporaties

Uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Aedes (vereniging van woningcorporaties) blijkt dat de corporaties steeds meer aan goede, betaalbare en duurzame huizen werken. Er is beter onderhoud en meer aandacht voor duurzaamheid. Hierdoor zijn woningcorporaties goed op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. De investeringen specifiek gericht op verminderen van energieverbruik zijn met…