Afschaffing Vereenvoudigd Energielabel (VEL)

Vanaf 1 juli 2020 komt het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) te vervallen. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties 28 juni jl. per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.  Dit is één van de wijzigingen die voortkomt vanuit de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Minister Ollongren heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar verbetering van de energielabelsystematiek.

Woning Advies Nederland (WAN) is als gecertificeerd bedrijf nooit voorstander geweest van het VEL. Wij juichen het besluit tot stoppen van de, in onze optiek, tegenstrijdigheid van de EPBD, alleen maar toe. Wij werken al jaren aan en met een product waar een waarde uitgehaald kan worden om energiezuiniger om te gaan met onze woningen. Het VEL was een product om een boetesom uit Europa te omzeilen, zonder controlesysteem (audits) zoals die er zijn met het energielabel op basis van de Energie-Index.

 

Achtergrond

Een energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw. Deze verplichting komt voort uit Europese richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Er kan sinds 2015 via twee methoden een energielabel voor woningen aangevraagd worden: via het vereenvoudigd energielabel (VEL) of door het laten opstellen van een energie-index (EI). Bij het VEL voert de woningeigenaar met behulp van een webapplicatie zelf circa tien kenmerken van zijn woning in, die op afstand gecontroleerd worden door een erkend deskundige. Bij de EI bezoekt een adviseur de woning en worden circa 150 kenmerken van de woning opgenomen.

 

Aanleiding voor aanpassing

Er zijn voor de minister twee aanleidingen om de systematiek van het energielabel aan te passen. Allereerst is de gewenste functie van het energielabel in de afgelopen jaren veranderd. In eerste instantie was het vooral een bewustwordingsinstrument. Inmiddels ontstaat er een steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. In de context van de energietransitie is de energieprestatie van een woning van steeds groter belang. De behoefte onder woningeigenaren en huurders om te kunnen anticiperen op de vraag wat de energietransitie voor hun woning gaat betekenen neemt toe.
De tweede aanleiding komt voort uit Europese regelgeving. Bij de implementatie van de tweede herziening van de EPBD (2018/844) moet de energieprestatie uitgedrukt worden in een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar. Om hieraan te kunnen voldoen is er een nieuwe bepalingsmethode vastgesteld (NTA 8800), die de verschillende bestaande methoden gaat vervangen.

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven?

Geen enkele ontwikkelingen missen in de markt?
Schrijf u hieronder in en blijf op de hoogte!