Veiligheidsinspectie NTA 8025 Installatietechniek

Veiligheid boven alles

Onveilige installaties zijn niet zelden de oorzaak van binnenhuisbranden met flinke schade als gevolg. Het beoordelen van de veiligheid van reeds aangebrachte technische installaties doet Woning Advies Nederland aan de hand van NTA 8025. Wanneer er een technisch mankement is moet deze natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost zodat het aan de eisen van veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen voldoet.

De NTA 8025-methode

De NTA 8025-methode betreft:

  • Het bepalen of een bestaande installatie of voorziening voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid.
  • Ook wordt bepaald hoe vaak een dergelijke beoordeling plaats moet vinden in uw woning. Dit om periodiek nauwkeurig te controleren of uw woning aan de veiligheidseisen voldoet.

Woningwet en Bouwbesluit

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische installaties moeten voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne, zoals in de Woningwet en het Bouwbesluit voor bestaande bouw is vastgelegd. Op grond van de wet is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de veiligheid van deze voorzieningen. Maar ook de Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht van de gas- en elektravoorzieningen in woningen. Volgens de wet is het niet verplicht om de installaties frequent te controleren, maar wij adviseren u dit wel te doen. Door het frequente gebruik of simpelweg ouderdom willen deze voorzieningen nog wel eens gaan slijten.

Installaties en apparatuur

Woning Advies Nederland brengt via deze methode alle elektrische installaties en apparatuur, gasinstallaties (ventilatie, dichtheid van de gasinstallatie, mate van corrosie en eventuele aanwezigheid van koolmonoxide) en waterleidinginstallaties (temperatuur van warm water voor mengkranen, temperatuur van warm en koud tapwater en het opsporen en beoordelen van ‘dode’ leidingen in het bestaande systeem) in kaart.

Rapport

Onze inspecteurs onderzoeken de veiligheid en de technische staat van de technische installaties en voorzieningen en vertalen hun bevindingen nauwkeurig in de vorm van een rapport. Het rapport wordt van beeldmateriaal voorzien. Indien gewenst maken wij een kostenoverzicht op basis van zowel de lange als korte termijn. Zodoende helpen wij u bij het anticiperen, aansturen en het begroten van de te ondernemen maatregelen.

Adviesplan

Wilt u meer informatie over deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of voeg deze dienst direct toe aan uw gratis adviesplan.